o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Budowa linii 400kV Mikułowa - Czarna" w zakresie skutków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy na rzecz podmiotu innego niż Inwestor, w odniesieniu do niżej wymienionych działek gruntu.

Pełna treść obwieszczenia