Szanowni Państwo, Serdecznie dziękuję mieszkańcom i rolnikom gminy oraz wszystkim przybyłym gościom za obecność oraz pomoc i zaangażowanie w organizacji Dożynek Gminnych w dniu 27 sierpnia 2022 r. w Winnicy.

Dziękuję za zaszczycenie naszej imprezy swoim przybyciem Senator RP Pani Dorocie Czudowskiej, która odczytała list intencyjny od Marszałek Sejmu RP Pani Elżbiety Witek, Komendantowi Głównemu PSP Panu gen. Adamowi Koniecznemu, Panu Posłowi na Sejm RP Robertowi Kropiwnickiemu, Staroście Legnickiemu Panu Adamowi Babuśka, Radnej Rady Powiatu Pani Beacie Castaneda-Trujillo, Burmistrzowi Markersdorf Panu Silvio Ranger, Staroście Złotoryjskiemu Panu Wiesławowi Świerczyńskiemu, Wójtowi Gminy Złotoryja Panu Janowi Tymczyszyn, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej Panu bryg. Wojciechowi Huk, Prezesowi Zarządu LPGK Panu Bogusławowi Graboń, Kierownikowi KOWR Oddział Legnica Panu Andrzejowi Wańkowicz, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Legnica Panu Dariuszowi Żubert, Panu Stanisławowi Warchoł, Przewodniczącemu Rady Gminy Krotoszyce Panu Ryszardowi Łabickiemu oraz Radnym Gminy Krotoszyce, Nauczycielowi Zastępującemu Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krotoszycach Pani Wioletcie Buczkowskiej oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kościelcu Pani Wioletcie Kudłacz, Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Barbarze Oleś, Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Agacie Wąchała oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach Panu Jackowi Ciszewskiemu.

Serdeczne wyrazy uznania kierujemy przede wszystkim sołectwu Winnica: Starostom Dożynek Pani Annie Hapak oraz Panu Pawłowi Babula, Panu Rademu Marcinowi Hapak, Paniom ze Stowarzyszenia Cysterska Winnica pod kierownictwem Pani Iwony Wesołowskiej, Panu Pawłowi Kubik, strażakom z OSP Winnica oraz wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w przygotowanie imprezy.

Dziękujemy również współorganizatorowi Dożynek Pani Agacie Wąchała -Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej oraz naszym Partnerom: Stowarzyszeniu Cysterska Winnica Stowarzyszeniu Straży Ochrony Przyrody w Polsce, Stowarzyszeniu Kryza, Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach Dużych, Krotoszycach, Winnicy, Warmątowicach Sienkiewiczowskich, Szkole Podstawowej im. J. Wyżykowskiego w Krotoszycach, sołectwom zaangażowanym w organizację imprezy oraz Młodzieżowej Drużnie Pożarniczej z Janowic Dużych oraz Warmątowic Sienkiewiczowskich.

Szczególne podziękowania składam również za celebrowanie Mszy Świętej Dożynkowej Księdzu Celebransowi Piotrowi Różyckiemu oraz Ks. Rodrygowi Albin, Ks. Andrzejowi Burdziak oraz Ks. Bolesławowi Orłowskiemu.

Podziękowania kieruję także do Radnych, Sołtysów oraz sołectw gminy Krotoszyce za przygotowanie wieńców dożynkowych, stoisk sołeckich oraz za uświetnienie swoją obecnością oraz występami dożynek gminnych.

Wydarzenie mogło się odbyć dzięki naszym sponsorom: Państwo Rafał i Renata Koźlak-Gospodarstwo Sadownicze LEGSAD, Państwo Bogusława i Antoni Chamscy– PTB Złotoryja /Pałac Krotoszyce, PPH VITBIS Sp. z o.o. Złotoryja, LPWiK S.A. Legnica, Mc Hair Joanna Gagat Legnica, Hydro-Partner Sp. z o. o. Leszno, ELFEKO S.A. Gdynia, Winnicka Sałata Sp. z o.o., Pan Mateusz Kuryło, STIGAL Marcin Stępień Złotniki, Gospodarstwo Rolne Zbigniew Kądziołka, Jacek Kiełb Wiceprese Arleg S.A. w Legnicy, Gospodarstwo Rolne Helena Tatys Miłkowice, RPK Sp. z o.o. Złotoryja, Państwo Ryszard i Monika Zych, Państwo Jadwiga i Jarosław Rabkowscy, Wrocławskie Biuro Brokerskie Sp. z o.o., HURAS Konstrukcja i Budowa Maszyn Specjalistycznych Sp. z o.o., Nasza Wędzarnią Maciej Jędrasik, Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Gospodarstwo Rolne Jarosław Kołodziej, Gospodarstwo Rolne Krzysztof Kołodziejczyk, TIREX Michał Zatorski, Gospodarstwo Rolne Rafał Struski, Bank Spółdzielczy w Legnicy, Koło Łowieckie Słonka, PROCAM Polska Sp. z o.o. Złotniki, Osadkowski-Cebulski Sp. Z o. o. Legnica.

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego wydarzenia życzę pomyślności oraz wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Zapraszam za rok.
Wojciech Woźniak
Wójt Gminy Krotoszyce