W dniu 25 października br. w miejscowości Jerzmanowa odbyło się uroczyste wręczenie promes – przyznających dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnej na zakup sprzętu i wyposażenia członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

zdjęcie z wręczenia promesy strażakom
zdjęcie z wręczenia promesy strażakom
zdjęcie z wręczenia promesy strażakom
zdjęcie z wręczenia promesy strażakom
zdjęcie promesy
zdjęcie przedstawicieli drużyn strażackich z promesą
zdjęcie przedstawicieli drużyn strażackich z promesą
zdjęcie promesy
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8

Gminę Krotoszyce reprezentowała Pani Anna Niedźwiecka - Sekretarz Gminy oraz Pan Adam Sawroga Prezes Zarządu Gminnego OSP oraz Pani Patrycja Salamon Opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Janowic Dużych. Promesy wręczone zostały przez Panią Ewę Szymanską Poseł na Sejm RP oraz mł. bryg. mgr inż. Michał Pięta Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Z terenu gminy Krotoszyce dotacje otrzymały drużyny: OSP Janowice Duże w kwocie 5 943 złote, OSP Winnica w kwocie 849 złote, OSP Warmątowice Sienkiewiczowskie 5 377 złote. Gratuluję otrzymanych środków finansowych oraz życzę dobrego użytkowania nowego sprzętu.

Wojciech Woźniak
Wójt Gminy Krotoszyce