Wójt Gminy Krotoszyce informuje ,że w okresie od 23 stycznia do 16 lutego 2023 r. na terenie gminy odbędą się zebrania, podczas których mieszkańcy poszczególnych wsi wybiorą sołtysów i rady sołeckie na kadencję 2023-2027.

Zapraszam wszystkich mieszkańców wsi do udziału w zebraniach wyborczych zgodnie z niniejszym harmonogramem zebrań. W załączeniu zarządzenie nr 2/2023 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2023-2027 we wszystkich sołectwach Gminy Krotoszyce.

Wójt  Wojciech Woźniak

Zarządzenie nr 2/2023 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 4 stycznia 2023 roku - w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2023-2027 we wszystkich sołectwach Gminy Krotoszyce