Wójt Gminy Krotoszyce informuje o możliwości składania wniosków na odbiór ,,odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów , opakowań po nawozach i typu Big Bag’’.

Odbiór dotyczy właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Krotoszyce. W razie otrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Krotoszyce przystąpi do realizacji ww. zadania. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 23.01.2023 – 03.02.2023 r. data wpływu do Urzędu.

Wniosek dostępny jest w Urzędzie Gminy Krotoszyce.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane ! 

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Krotoszyce pok.nr 22 lub pod numerem telefonu: 76 8878421 ( wew.22.).