W związku z planowanym w Funduszu Sołeckim montażem progu zwalniającego we wsi Warmątowice S. w załączniku przedstawiono planowaną lokalizację progu zwalniającego.


Lokalizacja progu zwalniającego