W imieniu Zarządu Powiatu Legnickiego przesyłam informacje dotyczące ogłoszenia konkursu pn. „GOSPODARSTWO PRZYJAZNE NATURZE”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Regulamin
Pełna treść ogłoszenia