Pod hasłem ochrony przeciwpożarowej rozumie się szeroko pojęta ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową bądź innym miejscowym zagrożeniem. Każdego roku dochodzi do wielu zdarzeń związanych z pożarami tj. płonące maszyny rolnicze przeznaczone do zbioru zbóż, słomy (prasy belujące, kombajny) oraz ścierniska, czy pola uprawne.


Ochrona przeciwpożarowa - pełna treść