Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności jest najważniejszym w skali Polski i Europy źródłem informacji na temat sytuacji w obszarze rynku pracy.

BAEL nieprzerwanie od 1992 r. monitoruje zmiany zachodzące na polskim rynku pracy. Co kwartał dostarcza wiarygodnych i porównywalnych danych dotyczących sytuacji osób pracujących, bezrobotnych oraz biernych zawodowo.

Jest częścią Europejskiego Badania Siły Roboczej (LFS) dzięki czemu uzyskane dane można porównać z sytuacją w innych krajach europejskich.

Wyniki BAEL wykorzystywane są przez najważniejsze krajowe i międzynarodowe instytucje m.in. Ministerstwa i Urzędy Centralne, NBP, ONZ, UNESCO, OECD, Bank światowy, uczelnie i placówki naukowe, media.

W każdym kwartale ankieterzy kontaktują się z około 30 tysiącami gospodarstw domowych i przeprowadzają wywiady z blisko 60 tysiącami osób.

Każdy wywiad przyczynia się do lepszego poznania rynku pracy, jego potrzeb i problemów. Im obraz ten będzie pełniejszy, tym większe będą możliwości skutecznego wpływania na jego kształt i poprawy jego funkcjonowania

Prosimy o przychylne przyjęcie naszego ankietera. Zachęcamy do uczestnictwa w badaniu.

Szczegółowe wyniki badania dostępne są pod adresem www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ rynek-pracy/ W związku z wprowadzonymi w BAEL zmianami metodologicznymi, dane od 1 kwartału 2021 r. nie mogą być porównywane z poprzednimi okresami.


Pełna treść