Pragnę poinformować, że Zarząd Powiatu Legnickiego zainicjował procedurę utworzenia w powiecie legnickim Powiatowej Rady Seniorów.


Ogłoszenie - pełna treść