Aby zarejestrować się jako osoba bezrobotna wcale nie musisz stawiać się osobiście w powiatowym urzędzie pracy. Pełnej rejestracji możesz dokonać przez Internet.


Elektroniczna rejestracja w Urzędzie Pracy - pełna treść