Wójt Gminy Krotoszyce przypomina, że w przypadku zmiany źródła ciepła konieczna jest aktualizacja deklaracji w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

 ceeb 1