Celem kampanii „Trenuj z wojskiem 5” (zwanej dalej kampanią) jest zdobycie podstawowych umiejętności obronnych i wojskowych oraz promocja Wojska Polskiego. Głównym sposobem jej realizacji jest organizacja zajęć o charakterze obronnym i okołowojskowym. Koordynatorem projektu jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Organizatorem szkoleń – jednostki wojskowe.

wojsko plakat


Regulamin
Lista kontaktowa