Wójt Gminy Krotoszyce informuje, że w dniu 7 maja 2024 r. o godz. 10.00 W SALI NARAD URZĘDU GMINY KROTOSZYCE odbędzie się I sesja Rady Gminy w kadencji 2024-2029.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji przez radnego seniora.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wręczenie radnym zaświadczenia o wyborze.
 4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze i złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Krotoszyce .
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Krotoszyce.
 7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Krotoszyce prowadzenia sesji od radnego seniora.
 8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krotoszyce.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Krotoszyce.