Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” w dniu 30 czerwca 2021 r. ogłosiło nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcia:

18/2021 - 2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw - 174 420,25 euro
19/2021 - 2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw - 415 693,08 euro tylko z branży turystycznej
20/2021 - 3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej - 313 601,58 euro

Przyjmowanie wniosków będzie w terminie: 30 lipca 2021 r. – 26 sierpnia 2021 r.
szczegóły na stronie www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl w zakładce nabory PROW

plakat

Powiększ plakat (format JPG)