28 czerwca 2021 r. podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Krotoszyce – Wojciech Woźniak, Wójt Gminy Krotoszyce, otrzymał wotum zaufania za 2020 r. od Rady Gminy, która to zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i udzieliła Absolutorium za 2020r. Głosowanie nad zatwierdzeniem budżetu i jego poparcie poprzedziło przedstawienie pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej. Wójt Wojciech Woźniak podziękował wszystkim radnym i sołtysom za owocną współpracę. Zaznaczył także, że realizacja zadań założonych w budżecie gminy możliwa była dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu wszystkich współpracowników urzędu i jednostek podległych gminy.

{phocagallery view=category|categoryid=202|limitstart=0|limitcount=0}