Informuję, że nawierzchnia drogi gminnej na działkach nr 14/2 oraz 14/4 obręb Bielowice zostanie przebudowana!

slajd mini