UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ W DNIU DZISIEJSZYM TJ. 21/06/2021 R. Z POWODU AWARII SIECI ORANGE NIE DZIAŁAJĄ POŁĄCZENIA TELEFONICZNE,
POCZTA MAILOWA ORAZ OPROGRAMOWANIE URZĘDU.
W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ ORAZ PANUJĄCYMI UPAŁAMI SKRACA SIĘ DZISIAJ 21/06/2021 R CZAS PRACY URZĘDU DO GODZ. 14:00
ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA BARDZO PRZEPRASZAMY