plakat

Już jutro, 15 kwietnia 2021 roku zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie online z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych!

- O godzinie 10.00 rozpocznie się POZARZĄDOWA KAWA Z FEDERACJĄ, nieformalne cotygodniowe spotkanie z Zarządem i zespołem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Porozmawiamy przy kawie o bieżących sprawach dotyczących sektora pozarządowego, ale też o tym co u nas słychać, co robimy, jak się czujemy.
- O godzinie 10.30 przejdziemy do SPOTKANIA INFORMACYJNEGO dotyczącego Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań (prowadzonych na terenie całej Polski) w czterech obszarach tematycznych:

1. Ochrony praw człowieka (w tym kwestii związanych z równością płci).
2. Działań na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
3. Budowania kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestii związanych z ochroną środowiska).
4. Wsparcia rozwoju sektora społecznego.

Pierwszy nabór wniosków wystartował 17 marca 2021 r. i potrwa do 17 maja 2021 r. Spotkanie poprowadzi przedstawicielka Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE SPOTKANIA:
- platforma ZOOM
- link: https://zoom.us/j/98666692586