Na początku marca 2021 r. rozpoczęto pierwsze prace ziemne w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego w miejscowości Krotoszyce dz. nr 65/8”. Gmina Krotoszyce na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego otrzymała dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 500 000,00 zł planowanej wartości zadania.

Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wynosi brutto 1 560 563,10 zł z czego otrzymane środki z RFiL stanowią prawie 100 % finasowania.

Wykonawcą robót została wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma: BUDOBRATEX I INWESTYCJE SP. Z O.O. INWESTYCJE SPÓŁKA KOMANDYTOWA z Legnicy, ul. Tatrzańska 15B.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to września 2021 r.

Planowany budynek pełnił będzie ważną rolę dla mieszkańców gminy Krotoszyce, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej. Podstawowym warunkiem tej inwestycji jest poprawa warunków bytowych i niedostatków w przestrzeni dedykowanej mieszkańcom. Realizacja projektu w zamierzonym kształcie przyczyni się do zaspokojenia potrzeb będących konsekwencją złego stanu technicznego gminnego budynku mieszkalnego.

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy gminy będą mogli żyć w godnych warunkach bytowych, spełniających obowiązujące normy i warunki techniczne. A na tym mi przede wszystkim zależy – mówi Wójt Gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak.

Dodam, że jest to strategiczne zadanie, które stworzy mieszkańcom gminy warunki do zamieszkania obowiązujące w XXI w. a co za tym idzie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz standardów życia mieszkańców.

{phocagallery view=category|categoryid=196|limitstart=0|limitcount=0}