Szanowni Sołtysi !!!
Z okazji Dnia Sołtysa przyjmijcie życzenia
zdrowia, szczęścia i pomyślności,
dni pełnych radości
i ludzkiej życzliwości.

Przewodniczący Rady GminyWójt Gminy
Ryszard Łabicki Wojciech Woźniak

Radni Gminy Krotoszyce
Pracownicy Urzędu Gminy