Rusza nabór wniosków przez ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstw oraz pomoc na rozwój usług rolniczych !!!

30 listopada ruszył nabór wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020. W ARiMR można już ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy oraz na rozwój usług rolniczych.

O dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw w ramach działania  "Modernizacja gospodarstw rolnych"’ może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha , który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tys.zł. Konieczne jest również posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Wsparcie jest przyznawane na realizację inwestycji ulepszających już istniejące instalacje nawadniające , powiększających obszar nawadniania lub nawadnianie już istniejących. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na : budowę studni i zbiorników, zakup maszyn i urządzeń do poboru . magazynowanie, uzdatnianie wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem

Druga propozycja wsparcia adresowana jest do przedsiębiorców, którzy już pracują na rzecz rolników i chcą dalej rozwijać swoją działalność. O dofinansowanie na "Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych" może ubiegać się osoba fizyczna , prawna , jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej spełniające wymagane kryteria .

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR .Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową . Dokumenty o przyznaniu pomocy na rozwój usług rolniczych Agencja przyjmuje do 13 stycznia 2021 r., n inwestycje w nawadnianie gospodarstw - do 28 stycznia przyszłego roku .