logo

Gmina Krotoszyce otrzymała w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500 000,00 zł. Otrzymane wsparcie finansowe zostało przeznaczone na realizację zadania inwestycyjne pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej nr 108471D-UL. Kościuszki dz. nr 775 na odcinku od 0+000 do 0 +150 i dz. nr 776 na odcinku od 0+000 do 0+160 obręb Krotoszyce”.

Wartość zadania inwestycyjnego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynosi 884 370,00 zł. Dotacja otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w całości została przeznaczona na realizowane zadanie inwestycyjne, pozostała kwota zadania w wysokości 384 370,00 zł zostanie pokryta z budżetu Gminy Krotoszyce.

Wykonawcą robót jest firma: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o. ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław.

Zakres robót obejmuje wykonanie regulacji pionowej studzienek, zaworów i pokryw, budowę chodnika, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, zabudowy rowu oraz budowy jezdni o długości 217,2 m i szerokości 5,0 m.

Oczekiwana od wielu lat przez mieszkańców Krotoszyc inwestycja drogowa jest realizowana dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu z budżetu Państwa. Celem przeprowadzonej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz standardów życia mieszkańców.

Mieszkańców Krotoszyc z góry przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

{phocagallery view=category|categoryid=193|limitstart=0|limitcount=0}