Wójt Gminy Krotoszyce ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska w zakresie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krotoszyce

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Krotoszyce począwszy od 17 czerwca do 3 lipca 2020r. (decyduje data wpływu do Urzędu)

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1) Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
2) Wspólnoty mieszkaniowe dla budynków wielorodzinnych.

Wysokość dofinansowania do budowy jednego przedsięwzięcia wynosi maksymalnie:
1) dla osób fizycznych, przedsiębiorców do 30% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 5.000 zł
2) dla wspólnot mieszkaniowych do 30 % kosztów inwestycyjnych, jednak nie więcej niż 2.000 zł

Ogłoszenie o naborze wniosków (format PDF)
Zasady udzielania dotacji celowej (format PDF)
WNIOSEK o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska w zakresie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krotoszyce (format DOC)
WNIOSEK o rozliczenie dotacji (format DOC)