Zarządzenie nr 29 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krotoszyce w okręgu wyborczym nr 7

Treść Zarządzenia nr 29 (format PDF)