Wójt Gminy Krotoszyce zwołuje zebranie mieszkańców sołectw: Winnica, Krajów, Bielowice

które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r.
o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Winnicy.

Temat zebrania: Gospodarka odpadami komunalnymi - nowe regulacje prawne oraz stawki.