Do Urzędu Gminy Krotoszyce wpłynął apel naukowców dotyczący szkodliwości pola elektromagnetycznego dla naszego zdrowia. Autorzy Raportu Bioinitiative zapoznali się z wynikami ok. 3800 przeprowadzonych badań, ponad 230 naukowców opublikowało w czasopismach naukowych wyniki badań skutków biologicznych i zdrowotnych wywołanych przez niejonizujące pole elektromagnetyczne. W wyniku analizy badań naukowcy doszli do wniosku, że telefony komórkowe, routery Wi Fi, stacje bazowe telefonii komórkowej nie są obojętne dla zdrowia człowieka. Wobec powyższego zachęcamy do zapoznania się z raportem oraz deklaracją z Nikozji (deklaracja i apel w załącznikach).

Apel (format PDF)
Deklaracja (format PDF)