Informacja o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 24.10.2019r. uchwały w sprawie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego"

Pełna treść informacji (format PDF)