przetargu ograniczonego ofert pisemnych na dzierzawę dla rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli maia oni miejsce zamieszkania w aminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w aminie graniczącej z ta amina.

Treść ogłoszenia