W związku ze zmianą przepisów Wójt Gminy Krotoszyce jest obowiązany przeprowadzić kontrolę wszystkich przydmowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych (szamb) z terenu Gminy Krotoszyce.

Kontrowane będą umowy na wywóz nieczystości płynnych z przedsiębiorstwem wpisanym do ewidencji zezwoleń na prowadzenie działaności w tym zakresie oraz faktury za wykonaną usługę.

Z przygotowanymi dokumentami proszę udać się do budynku Gminy Krotoszyce pok. nr 4 do Pani Kariny Stawarskiej.

W celu uzyskania informacji podajemy tel. do kontaktu 76 887 84 21 wew.15


Komunikat - pełna treść