W związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe Wójt Gminy Krotoszyce informuje, że wnioski o zakup paliwa stałego na zasadach preferencyjnych należy składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) w terminie od dnia 04.11.2022 r. do dnia 10.11.2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Krotoszyce.

 

Jednocześnie informujemy, iż wnioski w formie papierowej będą dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Krotoszyce (sekretariat pok. 14) oraz u sołtysów wszystkich miejscowości na terenie gminy (od dnia 04.11.2022 r.).

 

Ponadto, zgodnie z ustawą o preferencyjny zakup paliwa stałego nie może przekroczyć:

  • 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r.
  • 1,5 tony po dniu 31 grudnia 2022 r.

Dodatkowo informuję, iż uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, które:

  • otrzymały dodatek węglowy lub pozytywnie został rozpatrzony ich wniosek o wypłatę dodatku węglowego,
  • nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego ale dokonały zgłoszenia lub wpisania węgla jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek do pobrania