Wójt Gminy Krotoszyce – Wojciech Woźniak składa serdecznie podziękowania wszystkim mieszkańcom, instytucjom i organizacjom, a także wszelkim innym podmiotom Gminy, którzy w jakiejkolwiek formie włączają się do wspólnej pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Krotoszyce.

Żywimy głęboką nadzieję na dalszą współpracę.