na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i kulturalnego wsi poprzez rozwój infrastruktury wsi.

Treść ogłoszenia
Wzór umowy
Wzór oferty
Wzór sprawozdania